Portal ZDR

153. člen

(posvetovanje s sindikatom)

Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se nočno delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj enkrat letno, posvetovati s sindikati pri delodajalcu o določitvi časa, ki se šteje kot čas nočnega dela, o oblikah organiziranosti nočnega dela, o ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter o socialnih ukrepih.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 152. člena ZDR.

S tem členom je določena dolžnost delodajalca, da se o določenih vprašanjih nočnega dela periodično posvetuje s sindikati. Gre za obveznost delodajalca, ki jo poznamo od leta 2003. Delodajalec, ki uvaja nočno delo, se mora pred uvedbo nočnega del...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če se pred uvedbo nočnega dela ne posvetuje s sindikati.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 300 do 2.000 EUR.

Za polni dostop do vsebine se je potrebno naročiti!