Portal ZDR

123. člen

(omejitev odpovedi pripravniku s strani delodajalca)

V času trajanja pripravništva delodajalec pripravniku ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 123. člena ZDR.

V tem členu so določene posebnosti v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu – pripravniku. Te omejitve veljajo le v času trajanja pripravništva. Glede na določbo tega člena bo lahko delodajalec delavcu – pripravniku odpovedal pogodbo o z...