Portal ZDR

106. člen

(pravica do odpravnine)

Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi v stečajnem postopku, postopku prisilne likvidacije ali v primeru potrjene prisilne poravnave, imajo pravico do odpravnine po 108. členu tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 107. člena ZDR.

Določba tega člena poudarja, da so delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi v stečajnem postopku, v postopku prisilne likvidacije ter v primeru potrjene prisilne poravnave pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1. Zakon posebej poudarja to ...

Sodna praksa

Tožnik je pridobil pravico do odpravnine šele po pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni poravnavi, kar pomeni, da terjatve tožnika za plačilo odpravnine proti toženi stranki še niti ni bilo ob nastopu pravnih posledic začetka postopka prisilne poravnave. (Višje delovno in socialno sodišče - sklep in sodba Pdp 710...