Portal ZDR

52. člen

(oblika spremembe pogodbe)

Določbe 17. člena tega zakona se uporabljajo tudi v primeru spremembe pogodbe o zaposlitvi ali sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 50. člena ZDR

V primeru, ko delavec in delodajalec spremenita vsebino pogodbe o zaposlitvi velja načelo obličnosti. Sprememba pogodbe o zaposlitvi ali nova pogodba o zaposlitvi, ki nadomesti obstoječo, mora biti sklenjena v pisni obliki. Kršitev načela obličnosti v...